Časté otázky

Aká je farebná stálosť výtlačkov?

Farebná stálosť závisí hlavne od umiestnenia a orientácie vzhľadom k svetovým stranám. Výtlačky otočené na sever sú oveľa menej vystavené vplyvu slnečného žiarenia ako tie orientované na južnú stranu.

Garantujeme, že farby bez povrchovej úpravy výrazne nevyblednú po dobu 24 mesiacov v stredoeurópskych podmienkach pri zvislej aplikácii v exteriéri.

Pri interiérových aplikáciách je farebná stálosť výrazne vyššia.

 

Môžem obrázok stiahnutý z internetu použiť na billboard?

Prvým problémom pri obrázkoch "z internetu" je vysporiadanie autorských práv. Pokiaľ pri obrázku nie je výslovne uvedené, že sa môže voľne používať na konkrétny účel, tak odporúčame kontaktovať sa s  autorom obrázka a vyžiadať (zakúpiť) si písomné povolenie (licenčnú zmluvu).

Druhým problémom býva technická kvalita internetových obrázkov. Väčšina obrázkov dostupných na internete je optimalizovaná pre prezeranie na obrazovke počítača a má nízke rozlíšenie nevhodné pre veľkoformátovú tlač.

 

Bude výtlačok vyzerať tak ako na mojom monitore?

Na to, aby sa farebnosť zobrazeného obrazu na monitore podobala finálnemu výtlačku, je potrebné:

1.) Správne nastavenie monitora a grafickej karty (jas, kontrast, gama, biela...). Dá sa to aj "okometricky", ale vhodnejšie je použiť kvalitnú kalibračnú sondu a príslušný software. Po kalibrácii sa vygeneruje a zavedie do systému ICC profil monitora.

2.) Správne nastavenie správy farieb v operačnom systéme a v aplikáciách (ICC profily vstupno-výstupných zariadení, pracovné farebné priestory, nastavenie chovania CMS ...)

3.) Vhodné svetelné podmienky na pracovisku.

Pri farebne kritických zákazkách odporúčame objednať si pred tlačou kontrolný výtlačok, prípadne si dohodnúť náhľad na kalibrovanom monitore u nás.