Bannery

PVC plachty so spevnenými okrajmi a okami po obvode. Plnofarebná potlač exteriérovými farbami s dlhou životnosťou. Inštalujú sa hlavne na fasády budov, ploty, lešenia, rámové konštrukcie... Na ich napnutie sa používa väčšinou gumené lano alebo plastové zdrhovacie pásky.

Bannery môžu mať na požiadanie namiesto štandartných spevnených okrajov s okami aj iné okraje. Používajú sa napríklad tunely, do ktorých sa následne zasunú nosné tyče.

Technické detaily

Podklady na tlač je potrebné dodať v elektronickej forme spracované v súlade s našími požiadavkami.

Bannery vieme tlačiť v rôznych rozmeroch. Môžu mať aj rôzny tvar (obdĺžnikový, trojuholníkový, lichobežníkový...).

Pred zadaním do tlače je nutné správne zameranie plochy, na ktorú bude banner inštalovaný. Pokiaľ sa bude banner napínať gumolanom do rámu, tak banner musí mať po obvode vôľu minimálne 5-10 cm. Pri veľkých plochách primerane viac.

Oká po obvode banneru je najlepšie vyznačiť krúžkami priemeru 1 cm vzdialenými 2,5 cm od okraja banneru v požadovaných rozostupoch. Krúžky sa vytlačia a následne sa do nich nabijú oká. Bežný rozostup ôk je 25 až 50 cm.

Pokiaľ bude mať banner okraj spevnený zahnutím, tak je potrebné vyznačiť tenkou čiarou hranu banneru a prídavok na zahnutie 3,5 cm po celom obvode.

Bannery vieme tlačiť v rôznych rozmeroch od desiatok centimetrov až po desiatky metrov. Môžu mať aj rôzny tvar (obdĺžnikový, trojuholníkový, lichobežníkový...).

Euroformát:

Euroformát je najbežnejší rozmer billboardov - 5100x2400 mm.

Odporúčaná mierka: 1:10

Čistý rozmer dokumentu: 510 x 240 mm

Hrubý rozmer dokumentu: 514x244 mm (spadávka 2 mm z každej strany. Pri tlači sa zväčšuje 10x na čistý formát 5100x2400 mm resp. hrubý 5140x2440 mm vrátane spadávok)

Neumiestňovať dôležité prvky (texty, logá...) min 10 cm od okraja billboardu (v mierke 1:10 je to 10 mm).

Rozlíšenie bitmapových obrázkov: 300 dpi pri mierke 1:10 (pri tlači sa zväčšujú 10x a majú reálne rozlíšenie 30 dpi)

 

Bigboard:

Štandardný rozmer "veľkých" bigboardov je 9600x3600 mm.

Odporúčaná mierka: 1:20

Čistý rozmer dokumentu: 480x180 mm

Hrubý rozmer dokumentu:484x184 mm (spadávka 2 mm z každej strany. Pri tlači sa zväčšuje 20x na čistý formát 9600x3600 mm resp. hrubý 9640x3640 mm vrátane spadávok)

Neumiestňovať dôležité prvky (texty, logá...) min 15 cm od okraja bigboardu (v mierke 1:20 je to 7,5 mm).

Rozlíšenie bitmapových obrázkov: 400 dpi pri mierke 1:20 (pri tlači sa zväčšujú 10x a majú reálne rozlíšenie 20 dpi)

Je nutné, aby rozmer stránky definovanej v dokumente presne zodpovedal požadovaným rozmerom. Bežné rozmery dokumentov sú uvedené pri väčšine našich produktov. Čistý rozmer je výsledný rozmer po orezaní. Na kompenzáciu nepresností pri oreze sa používa tzv. spadávka. Spadávka sa vytlačí a pri finálnom spracovaní z výtlačku oreže. Všetky grafické prvky (farebné plochy, obrázky), ktoré majú byť vo výsledku až na hrane, musia presahovať cez orezovú hranu.

Nie vždy je vhodné tvoriť tlačové podklady v skutočnom rozmere. Grafické aplikácie zvyknú mať problém so spracovaním veľkých dokumentov. Hlavne pokiaľ je použitá priehľadnosť, tak pri exporte do PDF vznikajú zbytočne gigantické súbory a sú častejšie pády aplikácií pre nedostatok pamäte. Preto je vhodné tlačové podklady pre veľké tlače pripravovať v mierke. Odporúčané mierky nájdete pri väčšine našich produktov. Pri použití mierky netreba zabúdať na rozlíšenie bitmapových obrázkov. Ak napríklad pripravujete dokument zmenšený v mierke 1:10 a obrázky majú 300 dpi, tak po 10-násobnom zväčšení pri tlači budú mať reálne rozlíšenie 30 dpi.

grafické formáty

Grafiku je najlepšie dodať vo formáte PDF (ideálne verzia PDFX-1a).

Viac informácií nájdete napríklad tu: www.pdf-x.cz

Odporúčané sú tiež formáty EPS, AI, CDR, TIFF, JPEG.

Tlačové súbory by mali obsahovať iba farby definované ako CMYK, Grayscale (stupne šedi) a Bitová mapa (line art - 1bit).

Ostatné farebné priestory (RGB, Spot, DeviceN...) vieme vytlačiť, ale nevieme zaručiť 100% farebnú vernosť. Problematické sú hlavne žiarivé farby, ktoré sú mimo farebného rozsahu dosiahnuteľného pri tlači (jedovatá zelená, sýto oranžová, žiarivo modrá...)

CMYK farby definovať vo farebnom priestore ISO Coated FOGRA 39.

RGB farby definovať vo farebnom priestore Adobe RGB 1988.

Priame farby nesmú byť zasiahnuté priehľadnosťou.

Vložené ICC profily sú ignorované. Ak si prajete zohľadniť vložené ICC profily, tak na to prosím upozornite v poznámke pri objednávke.

Fonty


Všetky texty prevedené do kriviek, prípadne fonty vložené (embded) v tlačových súboroch.

Rozlíšenie rastrových obrázkov

Vhodné rozlíšenie rastrových obrázkov závisí od finálneho rozmeru výtlačku a pozorovacej vzdialenosti. Rozlíšenie odporúčame voliť vo vzťahu k pozorovacej vzdialenosti približne takéto:

Rozlíšenie obrázkov
pri mierke 1:1
Vzdialenosť pozorovateľa od výtlačku
 300 dpido 50 cm (malé samolepky, fotografie, tabuľky malého formátu - cca do A3)
 150 dpi 1 m (Väčšie plagáty, obrazy, reklamné stojany... - cca do A1)
 75 dpi 3 m (Veľké plagáty, informačné tabule, fototapety...)
 30 dpi 6 m (Billboardy, bigboardy...)

Tieto hodnoty nie sú podmienkou, je však treba počítať s tým, že nízke rozlíšenie sa môže prejaviť zhoršenou kvalitou výtlačku (neostrosť, pixelovatosť...)

Pri voľbe vhodného rozlíšenia nezabudnite zohľadniť mierku v akej dokument pripravujete. Napríklad ak má billboard mať rozlíšenie vo finálnom rozmere 30 dpi a dokument je pripravovaný v mierke 1:10, tak rozlíšenie obrázkov v dokumente bude 300 dpi.

Dodané PDF súbory nesmú obsahovať priehľadnosť - priehľadné objekty musia byť zlúčené do bitmapy.

Naša technológia umožňuje vytlačenie a následné predrezanie vinylových samolepiacich fólií do ľubovolného tvaru s presnosťou desatín mm. Dráhu noža pri predrezávaní určuje orezová krivka definovaná v tlačovom súbore.

Orezová krivka musí byť definovaná ako priama (direktná farba) s názvom "Orez". Môže mať priradenú ľubovoľnú farbu aj hrúbku, nakoľko sa netlačí. Všetky linky, ktoré majú priradené priamu farbu s názvom orez sú pri tlači ignorované (tlačí sa to, čo je definované pod nimi).

Orezová krivka musí byť umiestnená na vrchu, pred ostatnými objektmi a nesmie byť zasiahnutá priehľadnosťou.

Adobe InDesign

Orezová cesta v Adobe InDesign

 Adobe Illustrator

Orezová krivka v Adobe Illustratore

 Corel Draw!

Farba orez v Corel Draw!

 

Bannery, ktorých kratší rozmer je do 250 cm, dodávame zabalené v roliach, väčšie rozmery skladáme do balíka.