Fóliové billboardy

Fóliové billboardy majú živšie farby a dlhšiu životnosť ako papierové billboardy. Tlačíme ich exteriérovými farbami na PVC samolepiace fólie. Ich životnosť vieme predĺžiť polaminovaním čírou laminovacou fóliou. Fóliové billboardy sa lepia na hladké rovné nesavé podklady ako napríklad pozinkovaný plech.

Nedajú sa lepiť na plochy určené pre papierové billboardy.

Technické detaily

Podklady na tlač je potrebné dodať v elektronickej forme spracované v súlade s našími požiadavkami.

Fóliové billboardy vieme tlačiť v rôznych rozmeroch. Môžu mať aj rôzny tvar (obdĺžnikový, trojuholníkový, lichobežníkový...).

Pred zadaním do tlače je nutné správne zameranie plochy, na ktorú bude billboard lepený. Treba tiež overiť, či je zamýšlaná plocha vhodná na výlep fóliového billboardu.

Fóliové billboardy sa lepia na nesavý hladký podklad (pozinkovaný plech, dosky Aluboard, plastové dosky, sklo...). Nie je možné ich nalepiť na prašný povrch (preglejka bez povrch. úpravy, drevo, sololit a pod.)

Rozmer Euroformát:

Euroformát je najbežnejší rozmer papierových billboardov - 5040x2380 mm.

Odporúčaná mierka: 1:10

Čistý rozmer dokumentu: 510 x 240 mm

Hrubý rozmer dokumentu: 514x244 mm (spadávka 2 mm z každej strany. Pri tlači sa zväčšuje 10x na čistý formát 5100x2400 mm resp. hrubý 5140x2440 mm vrátane spadávok)

Neumiestňovať dôležité prvky (texty, logá...) min 15 cm od okraja billboardu (v mierke 1:10 je to 15 mm).

Rozlíšenie bitmapových obrázkov: 300 dpi pri mierke 1:10 (pri tlači sa zväčšujú 10x a majú reálne rozlíšenie 30 dpi)

Je nutné, aby rozmer stránky definovanej v dokumente presne zodpovedal požadovaným rozmerom. Bežné rozmery dokumentov sú uvedené pri väčšine našich produktov. Čistý rozmer je výsledný rozmer po orezaní. Na kompenzáciu nepresností pri oreze sa používa tzv. spadávka. Spadávka sa vytlačí a pri finálnom spracovaní z výtlačku oreže. Všetky grafické prvky (farebné plochy, obrázky), ktoré majú byť vo výsledku až na hrane, musia presahovať cez orezovú hranu.

Nie vždy je vhodné tvoriť tlačové podklady v skutočnom rozmere. Grafické aplikácie zvyknú mať problém so spracovaním veľkých dokumentov. Hlavne pokiaľ je použitá priehľadnosť, tak pri exporte do PDF vznikajú zbytočne gigantické súbory a sú častejšie pády aplikácií pre nedostatok pamäte. Preto je vhodné tlačové podklady pre veľké tlače pripravovať v mierke. Odporúčané mierky nájdete pri väčšine našich produktov. Pri použití mierky netreba zabúdať na rozlíšenie bitmapových obrázkov. Ak napríklad pripravujete dokument zmenšený v mierke 1:10 a obrázky majú 300 dpi, tak po 10-násobnom zväčšení pri tlači budú mať reálne rozlíšenie 30 dpi.

grafické formáty

Grafiku je najlepšie dodať vo formáte PDF (ideálne verzia PDFX-1a).

Viac informácií nájdete napríklad tu: www.pdf-x.cz

Odporúčané sú tiež formáty EPS, AI, CDR, TIFF, JPEG.

Tlačové súbory by mali obsahovať iba farby definované ako CMYK, Grayscale (stupne šedi) a Bitová mapa (line art - 1bit).

Ostatné farebné priestory (RGB, Spot, DeviceN...) vieme vytlačiť, ale nevieme zaručiť 100% farebnú vernosť. Problematické sú hlavne žiarivé farby, ktoré sú mimo farebného rozsahu dosiahnuteľného pri tlači (jedovatá zelená, sýto oranžová, žiarivo modrá...)

CMYK farby definovať vo farebnom priestore ISO Coated FOGRA 39.

RGB farby definovať vo farebnom priestore Adobe RGB 1988.

Priame farby nesmú byť zasiahnuté priehľadnosťou.

Vložené ICC profily sú ignorované. Ak si prajete zohľadniť vložené ICC profily, tak na to prosím upozornite v poznámke pri objednávke.

Fonty


Všetky texty prevedené do kriviek, prípadne fonty vložené (embded) v tlačových súboroch.

Rozlíšenie rastrových obrázkov

Vhodné rozlíšenie rastrových obrázkov závisí od finálneho rozmeru výtlačku a pozorovacej vzdialenosti. Rozlíšenie odporúčame voliť vo vzťahu k pozorovacej vzdialenosti približne takéto:

Rozlíšenie obrázkov
pri mierke 1:1
Vzdialenosť pozorovateľa od výtlačku
 300 dpido 50 cm (malé samolepky, fotografie, tabuľky malého formátu - cca do A3)
 150 dpi 1 m (Väčšie plagáty, obrazy, reklamné stojany... - cca do A1)
 75 dpi 3 m (Veľké plagáty, informačné tabule, fototapety...)
 30 dpi 6 m (Billboardy, bigboardy...)

Tieto hodnoty nie sú podmienkou, je však treba počítať s tým, že nízke rozlíšenie sa môže prejaviť zhoršenou kvalitou výtlačku (neostrosť, pixelovatosť...)

Pri voľbe vhodného rozlíšenia nezabudnite zohľadniť mierku v akej dokument pripravujete. Napríklad ak má billboard mať rozlíšenie vo finálnom rozmere 30 dpi a dokument je pripravovaný v mierke 1:10, tak rozlíšenie obrázkov v dokumente bude 300 dpi.

Dodané PDF súbory nesmú obsahovať priehľadnosť - priehľadné objekty musia byť zlúčené do bitmapy.

Naša technológia umožňuje vytlačenie a následné predrezanie vinylových samolepiacich fólií do ľubovolného tvaru s presnosťou desatín mm. Dráhu noža pri predrezávaní určuje orezová krivka definovaná v tlačovom súbore.

Orezová krivka musí byť definovaná ako priama (direktná farba) s názvom "Orez". Môže mať priradenú ľubovoľnú farbu aj hrúbku, nakoľko sa netlačí. Všetky linky, ktoré majú priradené priamu farbu s názvom orez sú pri tlači ignorované (tlačí sa to, čo je definované pod nimi).

Orezová krivka musí byť umiestnená na vrchu, pred ostatnými objektmi a nesmie byť zasiahnutá priehľadnosťou.

Adobe InDesign

Orezová cesta v Adobe InDesign

 Adobe Illustrator

Orezová krivka v Adobe Illustratore

 Corel Draw!

Farba orez v Corel Draw!

 

Fóliové billboardy dodávame vytlačené na užšie pásy široké cca 100 cm s presahom na prekrytie pri lepení.

Orezané diely billboardov balíme do rolí.