Papierové billboardy

Papierové billboardy sú vhodné na krátkodobé kampane. Tlačia sa na BB papier economy s modrou zadnou stranou. Lepia sa "na mokro" na savý podklad ako napríklad preglejka či drevotrieska bez povrchovej úpravy.

Lepia sa prevažne na panely veľkosti euroformát 510x240 cm. Tlačia sa v menšom rozmere 504x238 cm, nakoľko namočenie pred výlepom spôsobí mierne roztiahnutie papiera.

Technické detaily

Podklady na tlač je potrebné dodať v elektronickej forme spracované v súlade s našími požiadavkami.

Papierové billboardy vieme tlačiť v rôznych rozmeroch. Môžu mať aj rôzny tvar (obdĺžnikový, trojuholníkový, lichobežníkový...).

Pred zadaním do tlače je nutné správne zameranie plochy, na ktorú bude papierový billboard lepený. Treba tiež overiť, či je zamýšľaná plocha vhodná na výlep papierového billboardu.

Papierové billboardy sa lepia na savý podklad (preglejka alebo drevotrieska bez povrchovej úpravy, sadrokartón...). Neodporúčame aplikovať ich na nesavý podklad (plech, PVC, vodeodolná preglejka a pod.).

Papierové billboardy sa pri lepení namáčajú, čo spôsobí ich roztiahnutie o cca 1-2%. Treba s tým počítať pri tvorbe tlačového súboru a grafiku pripraviť o niečo menšiu.

Neumiestňovať dôležité prvky (texty, logá...) min 15 cm od okraja billboardu (v mierke 1:10 je to 15 mm).

Euroformát je najbežnejší rozmer papierových billboardov - 5040x2380 mm.

Odporúčaná mierka: 1:10

Čistý rozmer dokumentu: 504 x 238 mm

Hrubý rozmer dokumentu: 508x238 mm (spadávka 2 mm z pravej a ľavej strany. Pri tlači sa zväčšuje 10x na čistý formát 5040x2380 mm resp. hrubý 5080x2380 mm vrátane spadávok)

Rozlíšenie bitmapových obrázkov: 300 dpi pri mierke 1:10 (pri tlači sa zväčšujú 10x a majú reálne rozlíšenie 30 dpi)

Neumiestňovať dôležité prvky (texty, logá...) min 15 cm od okraja billboardu (v mierke 1:10 je to 15 mm).

Je nutné, aby rozmer stránky definovanej v dokumente presne zodpovedal požadovaným rozmerom. Bežné rozmery dokumentov sú uvedené pri väčšine našich produktov. Čistý rozmer je výsledný rozmer po orezaní. Na kompenzáciu nepresností pri oreze sa používa tzv. spadávka. Spadávka sa vytlačí a pri finálnom spracovaní z výtlačku oreže. Všetky grafické prvky (farebné plochy, obrázky), ktoré majú byť vo výsledku až na hrane, musia presahovať cez orezovú hranu.

Nie vždy je vhodné tvoriť tlačové podklady v skutočnom rozmere. Grafické aplikácie zvyknú mať problém so spracovaním veľkých dokumentov. Hlavne pokiaľ je použitá priehľadnosť, tak pri exporte do PDF vznikajú zbytočne gigantické súbory a sú častejšie pády aplikácií pre nedostatok pamäte. Preto je vhodné tlačové podklady pre veľké tlače pripravovať v mierke. Odporúčané mierky nájdete pri väčšine našich produktov. Pri použití mierky netreba zabúdať na rozlíšenie bitmapových obrázkov. Ak napríklad pripravujete dokument zmenšený v mierke 1:10 a obrázky majú 300 dpi, tak po 10-násobnom zväčšení pri tlači budú mať reálne rozlíšenie 30 dpi.

grafické formáty

Grafiku je najlepšie dodať vo formáte PDF (ideálne verzia PDFX-1a).

Viac informácií nájdete napríklad tu: www.pdf-x.cz

Odporúčané sú tiež formáty EPS, AI, CDR, TIFF, JPEG.

Tlačové súbory by mali obsahovať iba farby definované ako CMYK, Grayscale (stupne šedi) a Bitová mapa (line art - 1bit).

Ostatné farebné priestory (RGB, Spot, DeviceN...) vieme vytlačiť, ale nevieme zaručiť 100% farebnú vernosť. Problematické sú hlavne žiarivé farby, ktoré sú mimo farebného rozsahu dosiahnuteľného pri tlači (jedovatá zelená, sýto oranžová, žiarivo modrá...)

CMYK farby definovať vo farebnom priestore ISO Coated FOGRA 39.

RGB farby definovať vo farebnom priestore Adobe RGB 1988.

Priame farby nesmú byť zasiahnuté priehľadnosťou.

Vložené ICC profily sú ignorované. Ak si prajete zohľadniť vložené ICC profily, tak na to prosím upozornite v poznámke pri objednávke.

Fonty


Všetky texty prevedené do kriviek, prípadne fonty vložené (embded) v tlačových súboroch.

Rozlíšenie rastrových obrázkov

Vhodné rozlíšenie rastrových obrázkov závisí od finálneho rozmeru výtlačku a pozorovacej vzdialenosti. Rozlíšenie odporúčame voliť vo vzťahu k pozorovacej vzdialenosti približne takéto:

Rozlíšenie obrázkov
pri mierke 1:1
Vzdialenosť pozorovateľa od výtlačku
 300 dpido 50 cm (malé samolepky, fotografie, tabuľky malého formátu - cca do A3)
 150 dpi 1 m (Väčšie plagáty, obrazy, reklamné stojany... - cca do A1)
 75 dpi 3 m (Veľké plagáty, informačné tabule, fototapety...)
 30 dpi 6 m (Billboardy, bigboardy...)

Tieto hodnoty nie sú podmienkou, je však treba počítať s tým, že nízke rozlíšenie sa môže prejaviť zhoršenou kvalitou výtlačku (neostrosť, pixelovatosť...)

Pri voľbe vhodného rozlíšenia nezabudnite zohľadniť mierku v akej dokument pripravujete. Napríklad ak má billboard mať rozlíšenie vo finálnom rozmere 30 dpi a dokument je pripravovaný v mierke 1:10, tak rozlíšenie obrázkov v dokumente bude 300 dpi.

Dodané PDF súbory nesmú obsahovať priehľadnosť - priehľadné objekty musia byť zlúčené do bitmapy.

Naša technológia umožňuje vytlačenie a následné predrezanie vinylových samolepiacich fólií do ľubovolného tvaru s presnosťou desatín mm. Dráhu noža pri predrezávaní určuje orezová krivka definovaná v tlačovom súbore.

Orezová krivka musí byť definovaná ako priama (direktná farba) s názvom "Orez". Môže mať priradenú ľubovoľnú farbu aj hrúbku, nakoľko sa netlačí. Všetky linky, ktoré majú priradené priamu farbu s názvom orez sú pri tlači ignorované (tlačí sa to, čo je definované pod nimi).

Orezová krivka musí byť umiestnená na vrchu, pred ostatnými objektmi a nesmie byť zasiahnutá priehľadnosťou.

Adobe InDesign

Orezová cesta v Adobe InDesign

 Adobe Illustrator

Orezová krivka v Adobe Illustratore

 Corel Draw!

Farba orez v Corel Draw!

 

Orezané diely billboardov balíme do rolí po 5 kusov, na požiadanie ináč.