Skočiť na hlavný obsah

Poradňa

Odpovede na najčastejšie otázky našich klientov

Dôležité dokumenty na stiahnutie

Všeobecné otázky

Prvým problémom pri obrázkoch "z internetu" je vysporiadanie autorských práv. Pokiaľ pri obrázku nie je výslovne uvedené, že sa môže voľne používať na konkrétny účel, tak odporúčame kontaktovať autora obrázku a vyžiadať si (zakúpiť) písomné povolenie (licenčnú zmluvu).

Druhým problémom býva technická kvalita internetových obrázkov. Väčšina obrázkov dostupných na internete je optimalizovaná pre prezeranie na obrazovke počítača a má nízke rozlíšenie nevhodné pre veľkoformátovú tlač. Viac info v kategórií "rozlíšenie rastrových obrázkov"

Farebná stálosť závisí hlavne od umiestnenia a orientácie vzhľadom k svetovým stranám. Výtlačky otočené na sever sú oveľa menej vystavené vplyvu slnečného žiarenia a vydržia dlhšie ako tie orientované na južnú stranu.

Garantujeme, že farby bez povrchovej úpravy výrazne nevyblednú po dobu 24 mesiacov v stredoeurópskych podmienkach pri zvislej aplikácii v exteriéri.

Pri interiérových aplikáciách je farebná stálosť výrazne vyššia.

Na to, aby sa farebnosť zobrazeného obrazu na monitore podobala finálnemu výtlačku, je potrebné:

  1. Správne nastavenie monitora a grafickej karty (jas, kontrast, gama, biela...). Dá sa to aj "okometricky", ale vhodnejšie je použiť kvalitnú kalibračnú sondu a príslušný software. Po kalibrácii sa vygeneruje a zavedie do systému ICC profil monitora.
  2. Správne nastavenie správy farieb v operačnom systéme a v aplikáciách (ICC profily vstupno-výstupných zariadení, pracovné farebné priestory, nastavenie chovania CMS ...)
  3. Vhodné svetelné podmienky na pracovisku.

Pri farebne kritických zákazkách odporúčame objednať si pred tlačou kontrolný výtlačok, prípadne si dohodnúť náhľad na našom kalibrovanom monitore.

Ak sa nenachádzate v okolí Liptovského Mikuláša, alebo sa vám z akéhokoľvek dôvodu nedá dostaviť osobne, hotové výrobky Vám radi odošleme poštou, kuriérskou spoločnosťou alebo dovezieme firemnou dodávkou. Nadrozmerné alebo krehké výrobky doručíme či odošleme po individuálnej dohode.

Ak sú tlačové dáta veľké a nie je možné ich odoslať mailom, môžete využiť online úložiská ako napríklad www.uschovna.cz alebo www.wetransfer.com. Tieto služby sú bezplatné a poskytujú neobmedzenú rýchlosť nahrávania aj sťahovania. Neodporúčame využívať slovenskú verziu služby www.uschovna.sk ktorá poskytuje len obmedzenú rýchlosť sťahovania zaslaných súborov.
Objednávky sa samozrejme snažíme realizovať v čo najkratšom čase. Pri všetkých produktov je však vhodné dodržať odporúčané pracovné postupy ako napríklad dostatočné preschnutie a odvetranie jednotlivých výtlačkov. Pri nedodržaní týchto postupov dochádza nevyhnutne k zníženiu kvality a životnosti samotných výrobkov. Pri každej objednávke je ideálne informovať sa o odhadovanom termíne vyhotovenia.

Tlačové súbory

Je nutné, aby rozmer stránky definovanej v dokumente presne zodpovedal požadovaným rozmerom. Bežné rozmery dokumentov sú uvedené pri väčšine našich produktov.

Čistý rozmer je výsledný rozmer po orezaní. Na kompenzáciu nepresností pri oreze sa používa tzv. spadávka. Spadávka sa vytlačí a pri finálnom spracovaní z výtlačku oreže. Všetky grafické prvky (farebné plochy, obrázky), ktoré majú byť vo výsledku až na hrane, musia presahovať cez orezovú hranu.

Vhodné rozlíšenie rastrových obrázkov závisí od finálneho rozmeru výtlačku a pozorovacej vzdialenosti. Rozlíšenie odporúčame voliť vo vzťahu k pozorovacej vzdialenosti približne takéto:

Rozlíšenie obrázkov pri mierke 1:1 Vzdialenosť pozorovateľa od výtlačku
300 dpi do 50 cm (malé samolepky, fotografie, tabuľky malého formátu - cca do A3)
150 dpi 1 m (Väčšie plagáty, obrazy, reklamné stojany... - cca do A1)
75 dpi 3 m (Veľké plagáty, informačné tabule, fototapety...)
30 dpi 6 m (Billboardy, bigboardy...)

Tieto hodnoty nie sú podmienkou, je však treba počítať s tým, že nízke rozlíšenie sa môže prejaviť zhoršenou kvalitou výtlačku (neostrosť, pixelovatosť...) Pri voľbe vhodného rozlíšenia nezabudnite zohľadniť mierku v akej dokument pripravujete. Napríklad ak má billboard mať rozlíšenie vo finálnom rozmere 30 dpi a dokument je pripravovaný v mierke 1:10, tak rozlíšenie obrázkov v dokumente bude 300 dpi.

Nie vždy je vhodné tvoriť tlačové podklady v skutočnom rozmere. Grafické aplikácie zvyknú mať problém so spracovaním dokumentov veľkých rozmerov. Pri použití priehľadnosti vznikajú pri exporte do PDF gigantické súbory, ktoré zapríčiňujú pády grafických aplikácií kvôli nedostatku operačnej pamäte.

Preto je vhodné tlačové podklady pre veľké rozmery pripravovať v mierke, napríklad 1:10 alebo 1:2. Dokument sa následne pri tlači zväčší na finálny rozmer.

Pri použití mierky netreba zabúdať na rozlíšenie bitmapových obrázkov. Ak napríklad pripravujete dokument zmenšený v mierke 1:10 a obrázky majú 300 dpi, tak po 10-násobnom zväčšení pri tlači budú mať reálne rozlíšenie 30 dpi.

Grafiku je najlepšie dodať vo formáte PDF (ideálne verzia PDFX-1a). Viac informácií nájdete napríklad tu: www.pdf-x.cz

Odporúčané sú tiež formáty EPS, AI, CDR, TIFF, JPEG.

Tlačové súbory by mali obsahovať iba farby definované ako CMYK, Grayscale (stupne šedi) a Bitová mapa (line art - 1bit).

CMYK farby pre digitálnu tlač a ofsetovú tlač na natieraný papier (lesklá a matná krieda) definovať vo farebnom priestore Coated FOGRA 39 (ISO Coated v2).

Ostatné farebné priestory (RGB, Spot, DeviceN...) vieme vytlačiť, ale nevieme zaručiť 100% farebnú vernosť. Problematické sú hlavne žiarivé farby, ktoré sú mimo farebného rozsahu dosiahnuteľného pri tlači (jedovatá zelená, sýto oranžová, žiarivo modrá...)

Priame farby nesmú byť zasiahnuté priehľadnosťou.

Naša technológia umožňuje vytlačenie a následné predrezanie samolepiacich fólií do ľubovolného tvaru s presnosťou desatín mm. Dráhu noža pri predrezávaní určuje orezová krivka definovaná v tlačovom súbore.

Orezová krivka musí byť definovaná ako priama (direktná farba) s názvom "Orez". Môže mať priradenú ľubovoľnú farbu aj hrúbku, nakoľko sa netlačí. Všetky linky, ktoré majú priradené priamu farbu s názvom orez sú pri tlači ignorované (tlačí sa to, čo je definované pod nimi).

Orezová krivka musí byť umiestnená na vrchu, pred ostatnými objektmi a nesmie byť zasiahnutá priehľadnosťou.

PDF súbory dodané na tlač nesmú obsahovať priehľadnosť - priehľadné objekty musia byť zlúčené do bitmapy.

Všetky použité fonty musia byť vložené (embedded) v tlačových PDF súboroch. Pri dodaní súborov vo vektorovom formáte (.ai, .cdr) musia byť všetky texty prevedené do kriviek.

Ak dodané tlačové dáta z akéhokoľvek dôvodu nebudú vhodné do tlače, budeme vás kontaktovať s návrhom riešenia. Ak zapracovanie navrhovaných úprav nebude vo vašich silách, dáta vám radi upravíme. V zákazke vám bude účtovaná minimálna sadzba grafických prác, nutných na úpravu dodaných dát pre tlač.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

kontaktujte nás